Doctori

 • Dr. Cosmin Caraiani - Radiologie - Imagistica Medicala

  Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor”

  Clinica “Hiperdia” Cluj

  UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj, șef de lucrări

  Stagii în străinătate la Graz și Nimes

  Autor sau coautor la 32 de articole științifice

  15 prezentări orale sau poster la Congrese interne și internaționale

  Autor a 5 capitole de carte

  Autor unic al unei cărți “Imagistica în bolile ficatului”

  Lector la numeroase cursuri postuniversitare de Ultrasonografie și Imagistică Medicală